Revista Contact Center Hub
Núm. 52 - Octubre de 2010