Revista Contact Center Hub
Núm. 57 - Octubre de 2011