Revista Contact Center Hub
Núm. 67 - Octubre de 2013