Revista Contact Center Hub
Núm. 72 - Octubre de 2014