Revista Contact Center Hub
Núm. 77 - Octubre de 2015