Revista Contact Center Hub
Núm. 82 - Octubre de 2016