Revista Contact Center Hub
Núm. 87 - Octubre de 2017