Revista Contact Center Hub
Núm. 62 - Octubre de 2012